reus.cat
cerca
Logotip Montsant
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

A la nostra escola procurem educar els infants en un clima de tranquil·litat, d’afectivitat, tot afavorint la socialització i la convivència, tant amb els infants de la mateixa edat com amb els adults.

En aquesta etapa l’ infant inicia un procés educatiu que serà decisiu pel seu futur. Potenciem l’autonomia personal. Aquesta conquesta es va adquirint dia a dia al llarg de tota la vida. Els hàbits d’ autonomia els adquirirà si la persona adulta confia en ell i el deixa experimentar amb el seu propi cos i les seves pròpies possibilitats.

L'autonomia personal, aquell "deixeu que l' infant ho faci sol" que ja a principi de segle amb tant d'encert pregonava Maria Montessori, o el "jo, jo sol" que tantes criatures quan intervenim, o interferim ens reclamen, són elements bàsics que cal considerar en tota activitat educativa. Cal fomentar la independència del criteri de l’adult, la capacitat d’elecció i de decisió, l’autocontrol, el lliure accés als materials, la regulació de les relacions entre iguals.

Lóczy deia: Si preparem l’entorn i deixem les eines necessàries, els nostres fills, alumnes, podran caminar cap a l’autonomia i establir una relació estable amb ells mateixos, que els servirà per moure’s amb seguretat i sense por per aquest món.