reus.cat
cerca
Logotip Montsant
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

La nostra metodologia es basa en una mirada respectuosa cap a l'infant, aquest serà el protagonista sent capaç de crear el que es proposi. Sempre amb un clima de tranquil·litat, d’afectivitat, tot afavorint la socialització i la convivència, tant amb els infants de la mateixa edat com amb els adults.

Els 7 principis bàsics que defineixen la nostra pedagogia són:

1. Promoure el joc lliure

2. Dissenyar espais i proposar materials

3. Crear rutines per a donar seguretat

4. Acompanyar les seves emocions

5. Respectar el ritme maduratiu de cada infant

6. Observar l'infant i l'entorn

7. Proporcionar un entorn de relació

El joc permet a l'infant a explorar i comprendre els propis sentiments i emocions, així com analitzar i entendre la realitat de manera creativa i comprensiva. Hi ha molts tipud de jocs i en aquests, es basen totes les diferents propostes dins les nostres estances: de maternalització, d'exploració i manipulació, motrius, simbòlics, de construcció, de regles...

A partir d'aquí el paper de l'educador serà acompanyar a cada infant davant aquest procés de descoberta i desenvolupament.