reus.cat
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

En aquest apartat podeu consultar els preus públics corresponents al curs 2018/19.

La matrícula és gratuïta.

Les quotes es pagaran mitjançant domiciliació bancària o transferència.

Les famílies pagaran 11 mensualitats per curs escolar corresponents als mesos de setembre a juliol.

S'accepta el pagament a través de xecs virtuals de les empreses  Cheque Déjeuner i Edenred .

L'Ajuntament de Reus té una línia de subvencions per al foment de l'escolarització a les Escoles Bressol Municipals. 


Podeu trobar la sol·licitud de subvenció en aquest mateix apartat. El termini de presentació de sol·licituds és del 27 d'agost al 13 de setembre, ambdós inclosos.

Amb caràcter extraordinari i exclussivament pels alumnes de nova incorporació, hi haurà un segon termini de presentació de sol·licituds, comença el 10 de desembre de 2018 i finalitza el 4 de gener de 2019.

Poden demanar la sol·licitud les famílies que tenen a càrrec un infant matriculat a una escola bressol municipal i que compleixin els requisits fixats a les bases.

Les sol·licituds es presentaran a l'Oficina Municipal Escolarització (OME). Cal que truqueu per demanar cita prèvia trucant al telèfon 977010010 o bé a través del web de l'ajuntament, a l'apartat de tràits, www.reus.cat, a partir del 6 d'agost de 2018.

La documentació que cal adjuntar s'especifica en el model de la sol·licitud. 

La Diputació de Tarragona ha subvencionat les escoles bressol municipals de Reus el curs 2018-19 per tal d'afavorir al foment de l'escolarització amb un import de 875 euros per alumne i per curs. 

 

Per al curs 2018-2019 l'aportació global per part de la Diputació de Tarragona per a l'EBM Montsant és de 35.612,50 €