reus.cat
cerca
Logotip Montsant
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

Benvinguts a l'EBM Montsant             

L' Escola Bressol Montsant va néixer junt amb l'Escola Montsant el setembre de l'any 1967, gràcies a la participació i a  l'esforç d'uns mestres i d'unes famílies. La filosofia que ens va moure era la d'aconseguir una escola que fos: activa, democràtica, plural, catalana, ben arrelada al país, i que tingués com a finalitat el desenvolupament integral de l'infant.

L'any 1988 es va crear un nou edifici per la bressol, ja que l'Escola Montsant va passar a  ser una escola Pública, i en aquell moment l' escola bressol va ser de la Fundació Montsant, amb titularitat privada. I a partir de l'any 2004 va formar part dins la xarxa d'escoles bressol municipals de Reus.

Està situada en un barri poc habitat, separat del centre de la ciutat per la via fèrria. Abans estava rodejada de camps i de petits masos, ara està acompanyada d'una zona d'unifamiliars de nova construcció.

Si bé és cert que en realitat entenem la zona d' influència de l'escola com a molt més àmplia ja que en el procés de preinscripció la zona d'influència referenciada és tot el municipi de Reus, i això provoca que els alumnes que assisteixen a l'escola no siguin només de zones geogràficament pròximes, sinó que puguin provenir de diferents indrets de la ciutat, i l'elecció vingui determinada per motius diversos: lloc de treball, lloc de vivenda d'altres familiars, proximitat de l'escola dels germans, ...

L'escola atén infants de 4 mesos fins a 3 anys, contemplant la possibilitat d’acollir nens amb necessitats educatives especials. Té una capacitat de 41 places, que es troben distribuïdes en 3 aules, segons l’edat del nen: infants de 0 a 1 any (8 places), d’1 a 2 anys (13 places) i de 2 a 3 anys (20 places). 

La seva finalitat és educar els nens en un clima de tranquil·litat i afectivitat, tot afavorint la socialització i la convivència tant amb els nens de la seva mateixa edat com amb els adults. Els serveis que ofereix l’escola són: servei escolar, servei de menjador, servei d’ acollida. A més, per Nadal i Setmana Santa s’obre els dies no festius amb un horari intensiu de 8 a 15 hores i a l’estiu també es fan activitats amb el mateix horari intensiu.

Us adjuntem el tríptic de les escoles bressol municipals de reus.

 

Fitxers Relacionats: