reus.cat
cerca
Logotip Montsant
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

L'equip educatiu de l'EBM Montsant el formen 8 professionals: tres tutores, una educadora de suport, tres assistents infantils fent de suport i monitores de menjador i una directora. També tenim dues educadores que realitzen les substitucions. Durant tot el curs ens acompanya una estudiant en pràctiques acollida amb el Pla de Formació Dual.

L’educador/a es la figura que acompanya a l’infant en el seu desenvolupament, posant al seu abast múltiples possibilitats d’aprenentatge i oferint-li el seu suport i afecte sota una mirada capacitadora.

La creació d’un espai i ambient adequat permetrà que l’infant pugui desenvolupar, al seu ritme, les seves capacitats motrius. Oferint un espai segur per tal de vetllar pel seu benestar tan físic com emocional .

El paper de l’educador es pot resumir en 4 accions :

  • Observar: a través del llenguatge verbal i no verbal els infants ens diuen moltes coses i la observació es molt important per ser conscients de la seva evolució i necessitats individuals.
  • Documentar: deixar constància de manera escrita o amb imatges d’allò que l’educador observa.
  • Acompanyar: estar present al costat de l’infant durant el seu procés d’aprenentatge per oferir-los el nostre suport i recursos que el puguin fer créixer.
  • Mediar: davant els conflictes que es puguin produir en el dia a dia dins de l’escola bressol, hem d’intervenir de forma no invasiva oferint-los recursos per resoldre’ls.