reus.cat
cerca
Logotip Montsant
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook
13 maig 2020
Notícies
Preinscripcions

El període de preinscripció a les EBM de Reus serà del 18 al 29 de maig.Podeu fer-ho de forma telemàtica a través del següent enllaç:

https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/28675

La setmana del 25 al 29  de forma excepcional, es podrà fer de forma presencial i sempre amb cita prèvia trucant al 977 010 246 , 662 90 21 86 o enviant un mail a ebmontsant@reus.cat 

L'horari d'atenció presencial a l'EBM Montsant serà: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 10 a 12h, divendres de 15 a 17h

Us adjuntem tota la documentació per imprimir i poder-la emplenar, aquesta documentació es pot fer arribar a l'escola de forma telemàtica, o bé per escanejat o fotografiat al mail de l'escola ebmontsant@reus.cat o ome.educacio@reus.cat. Reviseu que estiguin tots els fulls emplenats i signats. L'annex 1 és important que estigui emplenat i signat, per tots aquells membres del nucli familiar majors de 16 anys, aquest annex és per donar autorització a consultar la documentació que demanem, d'aquesta manera no cal que presenteu la documentacio (vida laboral, carnet de família nombrosa, monoparental...)

En cas de no autoritzar a l'ajuntament a consultar les dades, s'ha de presentar tota la documentació escanejada o fotografiada (vida laboral, carnet de família numerosa, família monoparental...) 

Per acreditar els punts de pares treballadors en cas d'estar en ERTE cal presentar un informe o document de l'empresa que ho acrediti.

Us adjuntem informació del procés i els documents necessaris que necessitareu per fer la preinscripció:

- Sol·licitud

- Annex per a autoritzar la consulta de dades

- L'oferta inicial de places de les escoles

- Els criteris i barems de la preinscripció 2020/21

- El calendari de la preinscripció 2020/21

- Inforgrafia de les preisncripció a les EBM